20 hulpverleningszones
03/05/2022 om 17:29

Brandweerzone Fluvia heeft een nieuwe zonecommandant

share-square share-square share-square share-square

Olivier Dorme legde de eed af bij Francis Benoit, burgemeester van Kuurne en voorzit-
ter van hulpverleningszone Fluvia.

Zonecommandant Olivier Dorme

Het brandweerleven zit Olivier Dorme (41) in het bloed, hij is al de derde generatie brandweerman. Vader Luc Dorme is 64 en nog steeds actief in de brandweerpost van
Geluwe. Olivier begon zijn carrière in 2006 bij de brandweer van Zwevegem waar hij elf jaar vrijwilliger was. Tussen maart 2014 en september 2016 werkte hij als brandpreventionist voor de zone, waarna hij daarna de taak als clusterofficier voor rekening nam.

quotes
Toen ik hoorde dat ik de nieuwe zonecommandant werd, ging er heel wat door me heen maar vooral een gevoel van plichtsbesef. Mijn job zal pas geslaagd zijn als iedereen met plezier naar het werk komt.”
zonecommandant Olivier Dorme

De twee voorbije jaren met de coronacrisis hebben veel gevergd van onze medewerkers. Mensen in eerste lijn werden rechtstreeks geconfronteerd, maar ook de onderlinge interactie ontbrak vaak. De sociale cohesie tussen de medewerkers moet opnieuw hersteld worden. Ik wil in de eerste plaats verder werken aan eenheid tussen de zestien brandweerposten van Fluvia en hun vriendenkringen goed ondersteunen. Die sociale cohesie is erg belangrijk. De grootste uitdaging voor de zone is immers het hebben en houden van voldoende vrijwillige brandweermannen. Zo houden we onze werking betaalbaar. Momenteel moet een brandweerman alles kunnen, maar dit willen we naar de toekomst toe in vraag stellen. Door taakdifferentiatie kunnen we ook wie minder fysiek paraat is aan boord houden.

Wij wensen zonecommandant Olivier Dorme alvast veel succes.