20 hulpverleningszones

Dit is de brandweer

quotes
Brand? Eerst 112 bellen, 24 uur op 24. ”

De naam zegt het al: de allereerste taak van een brandweerkorps is branden blussen. Van een brand in de berm van een weg of in een bos tot een fabrieksbrand of een woningbrand: de brandweer snelt zo snel mogelijk met de juiste middelen te hulp.

Maar werken bij de brandweer is méér dan branden blussen. Naast het bestrijden van brand staan we ook in voor allerlei technische (wateroverlast, stormschade, wespennesten,…) en speciale interventies (grote ongevallen, ontploffingen,…), voor incidenten met gevaarlijke stoffen, voor dringende logistieke interventies,… We zijn preventief aanwezig op kleine en grote evenementen. En wat veel mensen niet weten, is dat we ook onze schouders zetten onder dringende geneeskundige hulpverlening met onze ziekenwagens. De hulpverleningszones nemen vandaag 70 tot 80 procent van het dringend ziekenwagenvervoer in ons land voor hun rekening.

Hieronder geven we graag een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van alle types van oproepen die de brandweerkorpsen voor hun rekening nemen:

Brand

 • Automatische melding (brandalarm)
 • Brand buiten
 • Brand gebouw
 • Brand besloten plaats
 • Controle na brand
 • Gras/bos/heide
 • Brand industrie
 • Schouwbrand
 • Voertuigbrand

Technische interventies

 • Persoon gekneld (lift, openen deur,…)
 • Persoon in voertuig
 • Persoon in bijzonder gevaar (reddingen op hoogte, op diepte,…)
 • Persoon in water
 • Instortingsgevaar
 • Dier in nood
 • Gevaarlijk dier (bv. wespen, Aziatische hoornaar,…)
 • Vrijmaken openbare weg (ladingverlies, boom op weg,…)
 • Wateroverlast (pompen, zandzakken,…)
 • Reinigen wegdek (oliespoor, modder,…)
 • Stormschade (stutten, dak dichten,…)

Speciale interventies

 • Bom of terreurdreiging
 • Luchtvaartongeval
 • Scheepvaartongeval
 • Pijpleiding
 • Instortingsgevaar
 • Treinongeval
 • Bijzonder risico

Incident met gevaarlijke stoffen

 • Chemische stoffen die vrijkomen
 • Gaslek of -ontploffing
 • Druglabo’s of drugafval

Dringende logistieke hulpverlening

 • Dringende geneeskundige hulpverlening (DHG): extra mankracht om patiënt in de ziekenwagen te krijgen
 • DHG ladder: ladderwagen of lift om een patiënt te evacueren (appartementsgebouw, verdieping,…)
 • Signalisatie (verkeerssignalisatie bij ongevallen of andere situaties, vaak op vraag van de politie)
 • CP-Ops: opzetten van een commandopost voor grote operaties (op vraag van de lokale overheid, de politie, een andere hulpverleningszone,…)
 • Verlichting (bij interventies ’s nachts, verkeersongevallen,…)
 • Alarm stoppen
 • Versterking voor andere hulp- en veiligheidsdiensten
 • Tent

Preventieve aanwezigheid bij evenementen

 • Brandwacht tijdens vuurwerk
 • Vooruitgeschoven post in de buurt van een groot evenement (muziekfestival, sportevenement op de openbare weg,…)

Dringende geneeskundige hulpverlening (DGH)

 • Dringend ziekenwagenvervoer

Altijd het snelste brandweerkorps

De hulpcentrale 100 stuurt altijd de brandweerdienst die het snelst op de interventieplaats kan tussenkomen. Dat is niet, zoals vroeger, per definitie het korps van de betrokken gemeente. Gemeentegrenzen vormen geen obstakel. In een noodsituatie telt elke seconde.
Een tweede korps, het territoriaal bevoegde, wordt enkel uitgestuurd als het snelste korps niet alle middelen gelijktijdig kan uitsturen.

Elke interventie vraagt een aanpak op maat

Elke interventie is anders en vraagt dus ook een andere uitrukprocedure van de brandweer. De hulpcentrale zal de oproep beoordelen en beslissen hoeveel brandweermannen, welke voertuigen en welk materiaal het zal inzetten.

quotes
Heb je dringend een ziekenwagen nodig? Bel dan 112 (of 100). Het hulpcentrum stuurt een ziekenwagen ter plaatse na je oproep. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan die ambulance vergezeld zijn van een MUG-voertuig. De ziekenwagen brengt je vliegensvlug naar het snelst bereikbare ziekenhuis met een spoedgevallendienst. ”