20 hulpverleningszones

Een dagje in het het hart van de Belgische brandweergeschiedenis.

In dit depot wordt het Belgisch erfgoed van veel bewaard gebleven voorwerpen en objecten uitgestald, waardoor een prachtig en interessant beeld geschetst wordt van de ontwikkelingen van de Belgische brandweer door de eeuwen heen. Grote blikvangers zijn de vele hand -en stoombrandspuiten en de prachtige collectie aan voertuigen.