20 hulpverleningszones

Een dagje in het het hart van de Belgische brandweergeschiedenis.

In dit depot wordt het Belgisch erfgoed van veel bewaard gebleven voorwerpen en objecten uitgestald, waardoor een prachtig en interessant beeld geschetst wordt van de ontwikkelingen van de Belgische brandweer door de eeuwen heen. Grote blikvangers zijn de vele hand -en stoombrandspuiten en de prachtige collectie aan voertuigen.

Een unieke collectie

De eerste indruk

Reeds bij het betreden van het Brandweerdepot zie je onmiddellijk een collectie van de eerste brandblusmiddelen. Meteen merk je dat dit echte juweeltjes waren. Deze handwagens werden dan ook nog volledig met de hand gemaakt. 

Veel van deze voertuigen beschikten nog niet over een motor en een brandinterventie startte in de beginjaren met het spannen van de paarden voor de wagen. Meestal was er dan ook een stal aanwezig nabij de brandweerkazerne.

De geschiedenis van het brandweermaterieel

In vroegere tijden was de brandweer dan ook zeker niet snel ter plaatse en werd de woning dan ook geblust vanaf de buitenzijde. Soms werd ook de volledige buurt geïmmobiliseerd en werden zelf de emmers bovengehaald. 

In de loop der jaren werd er dan meer aandacht besteed aan beter materieel en veiliger beschermingsmiddelen. 

Tijdens het bezoek aan het brandweerdepot zullen onze gidsen u meenemen in deze historische groei van de brandweer aangevuld met enkele spannende verhalen uit het verleden.

Blusmaterieel
De collectie voertuigen

Een unieke collectie voertuigen

Ook de evolutie van de hulpverleningsvoertuigen stond niet stil. Deze collectie biedt dan ook een beleving hoe de brandweer evolueerde over de jaren heen.
Het Brandweerdepot biedt dan ook onderdak aan één van de grootste collecties hulpverleningsvoertuigen van Europa.  

Het oudste gemotoriseerd voertuig is van 1925 en in de collectie kan je een brandweerstoompomp bezichtigen van het jaar 1904.

Tijdens het bezoek kunnen onze gidsen u meer vertellen over deze unieke collectie.

 

 

quotes
Het Brandweerdepot biedt onderdak aan één van de grootste collecties hulpverleningsvoertuigen van Europa.  ”