20 hulpverleningszones

Om de noodcentrales te ontlasten, hebben de hulpverleningszones vandaag ook een e-loket. Daar kan je niet-dringende interventies melden. Denk maar aan stormschade (een omgevallen boom in de tuin,…), wateroverlast (een ondergelopen kelder,…) of het verwijderen van een wespennest. De melding wordt meteen geregistreerd en zo snel mogelijk behandeld, maar de lijnen blijven vrij voor levensbedreigende en gevaarlijke situaties.

Ook het telefoonnummer 1722 is om die reden in het leven geroepen. Voor niet-dringende meldingen, wanneer er geen mensen in gevaar zijn, kan je daar terecht om schade aan te geven en interventies van de brandweer te vragen. 

Voor dringende interventies bel je nog altijd het noodnummer 112.

Vind hieronder het e-loket van uw hulpverleningszone

E-loket