20 hulpverleningszones

Brandveilig samenleven

Branden en brandweerlui in actie zijn altijd goed voor spectaculaire beelden. Maar geloof ons:  Voorkomen is beter dan genezen. Naast het bestrijden van branden is preventie daarom een belangrijke opdracht voor de brandweer. We sensibiliseren mensen over de gevaren van brand en we helpen hen om de risico’s zo klein mogelijk te houden. Dat gaat van advies over brandveilig bouwen en verbouwen tot ondersteuning bij het omgaan met gevaarlijke brandbare stoffen.

Contact BPA