20 hulpverleningszones

Het Brandweerdepot Beleven

Meer dan 5000 m² brandweergeschiedenis onder één dak. De grootste collectie oude brandweer- en ambulancevoertuigen.
En een bijzondere verzameling van hulpverleningsmateriaal! In dit depot wordt het Belgisch erfgoed van veel bewaard gebleven voorwerpen en objecten uitgestald, waardoor een prachtig en interessant beeld geschetst wordt van de ontwikkelingen van de Belgische brandweer door de eeuwen heen. Grote blikvangers zijn de vele hand -en stoombrandspuiten en de prachtige collectie aan voertuigen.

Openingsuren en tarieven

Elke 2de zondag van de maand geopend (vanaf 01 maart tem 30 oktober) van 10.00 uur – 16.00 uur.        

Er is een drankgelegenheid beschikbaar tijdens uw bezoek. 

Groepsbezoeken/gegidste rondleidingen

Wil je het brandweerdepot bezoeken buiten de geplande openingsuren, dan is dit mogelijk voor groepen.

Vraag je afspraak aan via het formulier Bezoek Brandweerdepot Weelde Depot 

Contact

Brandweervereniging Vlaanderen

http://www.brandweerdepot.be/

https://www.facebook.com/brandweerdepotweelde/

Locatie

Weelde Depot hal 7
Geeneinde 54
2381 Ravels (Weelde)

(Goed bereikbaar, voldoende parkeerplaats)