20 hulpverleningszones
De Brandweer[M/V] - 580
24/05/2022 om 17:19

JEUGDBRANDWEER IEPER VIERT 50-JARIG BESTAAN

share-square share-square share-square share-square

Op zaterdag 2 april 2022 vierde Jeugdbrandweer Ieper zijn 50-jarig bestaan met een heus feestprogramma. Zo’n 360 jonge brandweerlieden zakten vanuit heel Vlaanderen en het Duitse Lehrte af naar Ieper voor de viering van 50 jaar jeugdbrandweer Ieper.

In de namiddag trokken de groepen in teams van 10 personen het historisch stadscentrum in voor een zoektocht met onderweg 6 praktische proeven. Deze proeven vergden zowel de nodige brandweerkennis, fysieke conditie als gewoon simpel gezond verstand om ze tot een goed einde te brengen. Tegen 18 uur maakten de groepen zich klaar om onder begeleiding van de West-Vlaamse Verenigde Brandweer Muzikanten in stoet door de straten van de stad naar de Grote Markt te trekken.
Omstreeks 19 uur kreeg het jarige korps op de Grote Markt bij de Lakenhallen een nieuwe vlag overhandigd uit de handen van de Ieperse burgemeester, Emmily Talpe en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle, in aanwezigheid van 150 genodigden.

JBW Ieper - oefeningen
Overhandiging vlag
Overhandiging vlag

Omstreeks 19 uur kreeg het jarige korps op de Grote Markt bij de Lakenhallen een nieuwe vlag overhandigd uit de handen van de Ieperse burgemeester, Emmily Talpe en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle, in aanwezigheid van 150 genodigden.

Na het overhandigingsmoment kon de voltallige groep dan de dagelijkse Last Post ceremonie bijwonen onder de Menenpoort. Als Ieperse vereniging vinden wij het belangrijk om de leden van de andere jeugdgroepen deze indrukwekkende ceremonie te laten beleven. Zeker met de recente gebeurtenissen in Oekraïne is het belangrijk dat wij met de jeugd stilstaan bij het gruwelijke oorlogsverleden, de verontrustende gebeurtenissen van het moment en de vredesgedachte voor de toekomst.

quotes
Er bestaat geen mooiere locatie om een nieuwe vlag in ontvangst te nemen, Alles is zeer vlot en indrukwekkend verlopen.”
medeorganisator Kristof Louagie.
HET ONTSTAAN VAN JEUGDBRANDWEER IEPER

Tijdens een officieel bezoek van Muziekgroepen en een officiële brandweerdelegatie uit Lehrte werden de eerste voorbesprekingen over een tentenkamp te Ieper gestart tussen toenmalig verantwoordelijke voor de jeugdbrandweer van Lerthe en brandweercommandant Urbain Druant.
Het eerste tentenkamp van de jeugdafdeling van de lokale brandweer van Lerthe vond plaats onder leiding van Gerhard Siemon van 21 juli 1972 tot 6 augustus 1972 in het Jeugdstadion te Ieper. Na dit kamp werd in Ieper een Jeugdbrandweer opgericht naar het model van de jeugdafdeling uit Lerthe.
Hiermee is het Ieperse jeugdkorps het tweede oudste van België. Na 50 jaar maakten ruim 240 Ieperse jongeren deel uit van Jeugdbrandweer Ieper. Momenteel is de helft van de 71 huidige leden van Brandweer Ieper ooit lid geweest van Jeugdbrandweer Ieper.

JEUGDBRANDWEER BRANDWEER WESTHOEK

Momenteel zijn er vijf jeugdbrandweergroepen actief in zone brandweer Westhoek, goed voor zo’n 85 jongeren. Als hulpverleningszone ondersteunen we deze werking met
de aankoop van kledij, oefenmateriaal en het ter beschikking stellen van lokalen en voertuigen,” aldus Majoor Kristof Dorné, zonecommandant brandweer Westhoek. “Brandweer Westhoek is uitermate trots op zijn jeugdwerking. Hier worden de brandweerlieden van morgen getraind. De ideale kweekvijver voor nieuw brandweertalent en een zekere garantie van personeelsinstroom. Dit is een belangrijke schakel in onze zoektocht naar nieuwe brandweervrijwilligers”

WAAROM EEN JEUGDBRANDWEER?

 

Technische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Nieuwe taken dienen zich aan. De nood aan nieuwe brandweervrijwilligers is hoog. Bij een jeugdkorps worden jongens en meisjes van 12 jaar tot 18 jaar op een speelse manier ingewerkt in het brandweergebeuren. Het zijn jonge mensen die op één of andere manier belangstelling tonen in de brandweer. dit kan zijn op een demonstratie of op een opendeurdag, maar ook omdat een familielid bij de actieve brandweer is. Deze belangstelling wordt bij de jeugdbrandweer verder uitgebouwd en uitgediept. Naast de technische opleiding wordt er ook aandacht besteed aan waarden zoals met elkaar samenwerken, elkaar helpen, respect hebben voor een ander, van elkaar leren enz …, en dit gericht op de toekomstige brandweertaken. De jongelui zijn gedurende een zestal jaar lid van de jeugdbrandweer, waardoor ze heel wat ervaring en kennis opdoen over alle facetten van de brandweer. Hierdoor kunnen ze snel voor zichzelf uitmaken of de brandweer wel iets voor hen is, of juist niet. Daarnaast kunnen de instructeurs hen bijstaan bij hun keuze en de aanwervingsprocedure van de hulpverleningszone.

Lees ook: Vanaf september start Brandweer Westhoek met een nieuwe jeugdbrandweergroep in regio Westkust