20 hulpverleningszones
De Brandweer[M/V] - 580
22/05/2022 om 18:50

70 JAAR VANASSCHE!

share-square share-square share-square share-square

De tijd staat niet stil, maar ook de firma VANASSCHE niet.
Zeventig jaar na haar oprichting en 20 jaar na de jubileumviering in 2002 is de firma VANASSCHE FFE niet alleen springlevend maar ook klaar voor de toekomst.

Nieuwe kantoren, een verruimde werkplaats, een state-of-the-art schilderwerkplaats, een geoptimaliseerd magazijn en tal van investeringen in huisvesting, omgeving, ICT, ontwerp en productie, waarin duurzaamheid en milieuvriendelijkheid als een rode draad doorheen lopen vormen de basis voor een succesvolle toekomst.
Over het ontstaan in 1952 en de geschiedenis van de Ets. Pol Vanassche & Cie. tot het gouden jubileum in 2002 werd destijds uitvoerig bericht in De Brandweerman van maart 2002. Bij de viering van het 70-jarig bestaan wil VANASSCHE FFE vooral de aandacht vestigen op de evolutie die het bedrijf, en bij uitbreiding het brandweermaterieel zelf, sinds 2002 hebben doorgemaakt.
Kenmerkend in de eerder kalme periode 2002 tot 2012 waren vooral de volledige afsplitsing van de service activiteiten en de daarmee verbonden naamswijziging van Etn. Pol Vanassche & Cie nv. in VANASSCHE FFE nv en VANASSCHE Services nv en het behalen van een reeks nieuwe opdrachten voor de levering van tankwagens en autopompen.

TW 12000 MB Actros 2003

TW 12000 MB Actros 2003

Deze opdrachten brachten een zorgeloos decennium van stabiliteit en voorspoed die de firma zou toelaten verder te investeren in haar groei, bekwaamheid en specialisme in de bouw van autopompen en tankwagens. Zo werd in 2009 een nieuwe lasafdeling aan de bestaande werkplaats toegevoegd en in een eigen kantelbank voor het uitvoeren van veiligheids- en stabiliteitstesten geïnvesteerd.

Kantelproef

Kantelproef

Bij Vanassche Services is tegen het einde van die periode een ernstig plaatsgebrek ontstaan en wordt daarom in 2011 de werkplaat ontdubbeld en een nieuw indoor proefstation gebouwd. De hoogte van de werkplaats laat voortaan ook toe een ladderwagen of hoogwerker met het oog op onderhoud en herstellingen indoor te ontplooien.

Vanassche Services

Vanassche Services

Ook kenmerkend voor deze periode zijn het succes van het “CORE” éénslang-systeem van HOLMATRO, de nog performanter EVS en EVO gaspakken van TRELLEBORG Protective Products en G-Force straalpijpenreeks van TFT.

producten

het “CORE” éénslang-systeem van HOLMATRO, de nog performanter EVS en EVO gaspakken van TRELLEBORG Protective Products en G-Force straalpijpenreeks van TFT

Vanaf 2012 zou de wereld, alle beloften van administratieve vereenvoudiging ten spijt, heel wat complexer worden:
In 2012 introduceert FOD Mobiliteit de nieuwe Europese COP (certificate of production) en COC (certificate of conformity)
richtlijn die zowel bij de bedrijven als de overheid tot heel wat meer administratief werk leidt. In de aanvangsfase blijkt het
inschrijven van een brandweervoertuig weken en maanden te kunnen aan slepen. Dankzij haar ISO 9001:2015 certificering en een gedegen beheer van de productieprocessen slaagt VANASSCHE FFE er gelukkig vrij snel in de COC dossiers versneld goedgekeurd te krijgen.

De fusie van de Gemeentelijke Brandweerdiensten in Brandweerzones staat op stapel en de eerste aarzelingen van de gemeenten om nog verder in hun Brandweer te investeren steken de kop. Gelukkig zijn er ook veel gemeenten
die de vlucht vooruit nemen en extra investeren om hun Brandweerdienst voor deze fusie paraat te maken. Tussen 2013 en 2016 ontstaat zelfs een ware rush op autopompen en tankwagens.

Tankwagen Scania

Tankwagen Scania

Met de Zonevorming in 2016 wordt echter ook het systeem van subsidies van de Federale Overheid omgezet in een dotatiesysteem waarbij het de Brandweerzones
voortaan vrij staat aan te sluiten op de markt(en) van FOD BiZa of in eigen beheer aanbestedingen uit te schrijven. Hoewel met de Zonevorming en een rationeler
beheer van de middelen de totale behoefte aan brandweermaterieel vermindert wordt ook hier de administratieve last alleen maar groter. Bovendien leiden de eigen lastenboeken van de Brandweerzones tot opdrachten met beperkte hoeveelheden en een groeiende diversiteit, wat ook logistiek en technisch meer ruimte en middelen vergt. Een nieuwe opdracht voor multifunctionele autopompen die in 2020 door FOD BiZa aan Vanassche FFE wordt toegewezen, versterkt de behoefte aan ruimte.

quotes
Vanassche, een bedrijf ontstaan door en met respect voor de brandweer.”

Aan DEMO Architectenbureau uit Izegem wordt daarom de opdracht gegeven voor de uitbreiding van de werkplaats en de bouw van een nieuw kantorencomplex waarin alle administratieve diensten onderdak moeten vinden. Met enige vertraging door alle perikelen met corona -en leveringsschaarste kon de nieuwe accommodatie einde 2021 in gebruik worden genomen.
Dit nieuwe complex evenals de uitgebreide werkplaats en de nieuwe schilderwerkplaats kan u ter gelegenheid van de viering van ons 70-jarig bestaan en onze opendeurdagen van 16 en 17 juli
2022 bezichtigen.

Firma Vanascche

De nieuwe accommodatie

Naast de nieuwe accommodatie waarin de firma is gehuisvest zullen ook heel wat nieuwheden te zien zijn die onze voornaamste merken op INTERSCHUTZ 2022 hebben geïntroduceerd evenals
het portotype van de nieuwe reeks Multifunctionele autopompen en tal van recente merkwaardige en inspirerende realisaties.

Meer info op www.civieleveiligheid.be/nl/brandweermaterieel

Multifunctionele autopomp 4x2 – Markt FOD BiZa MAT46-401-19 – perceel 1 geldig tot 19/11/2026

Multifunctionele autopomp 4x2 – Markt FOD BiZa MAT46-401-19 – perceel 1 geldig tot 19/11/2026

Multifunctionele autopomp 4x4 – Markt FOD BiZa MAT46-401-19 – perceel 2 geldig tot 19/11/2026

Multifunctionele autopomp 4x4 – Markt FOD BiZa MAT46-401-19 – perceel 2 geldig tot 19/11/2026

Gaspakken (éénmalig gebruik) – Markt FOD BiZa MAT22-402-19 – Perceel 2 geldig tot 03/05/2025

Gaspakken (éénmalig gebruik) – Markt FOD BiZa MAT22-402-19 – Perceel 2 geldig tot 03/05/2025

Gaspakken (herbruikbaar) – Markt FOD BiZa MAT22-402-19 – Perceel 1 geldig tot 23/11/2024

Gaspakken (herbruikbaar) – Markt FOD BiZa MAT22-402-19 – Perceel 1 geldig tot 23/11/2024

foto's : Vanassche Services