20 hulpverleningszones
01/12/2023 om 10:51

Wateroverlast najaar 2023

share-square share-square share-square share-square
Samenwerking, de kracht achter de Brandweer tijdens Noodweer

De recente ongekende wateroverlast in de provincies West- en Oost-Vlaanderen heeft de brandweer in een cruciale rol geplaatst. Hevige overstromingen leidden tot noodsituaties waarbij zelfs de provinciale fasen zijn geactiveerd. Te midden van deze uitdagingen hebben de brandweerzones in deze regio's (voornamelijk Brandweer Westhoek) en daarbuiten een buitengewone inspanning geleverd om hulp te bieden en burgers te ondersteunen.

Wateroverlast najaar 2023

In deze periode van crisis hebben we gezien hoe samenwerking de ruggengraat vormt van de brandweer. Het was een tijd waarin niet alleen onze eigen brandweerzones, maar ook andere hulpverleningszones in Vlaanderen hun steun hebben geboden door middel van materiaal, manschappen en expertise. Zandzakken werden aangevoerd, reddingen werden uitgevoerd en ondersteuning werd geboden aan hen die het meest getroffen waren door deze natuurramp.

Het is opmerkelijk om te zien hoe deze samenwerking heeft geleid tot een buitengewone veerkracht en effectiviteit in de hulpverlening. Terwijl de kerncijfers van deze interventies in kaart worden gebracht, willen we niet alleen de omvang van de uitdaging benadrukken, maar ook de solidariteit en vastberadenheid van alle brandweerzones en betrokkenen.

Netwerk Brandweer deelt de kerncijfers van deze intensieve interventies. Want in deze moeilijke tijd blijkt eens te meer dat samenwerken werkt, en dat eenheid en gezamenlijke inspanningen de ware kracht zijn achter de brandweer.

Samen staan we sterker en bouwen we aan een veerkrachtige toekomst voor onze gemeenschap. 

Hierbij vatten we graag de actuele cijfers (tot 22/11/2023) samen:

West-Vlaanderen
 • Brandweer Westhoek: op kritieke momenten 400 brandweermensen aan de slag. Doorheen de dag was een gemiddelde van 80 manschappen op het terrein actief. 1238 interventies (cijfers van 6/11 tot 22/11)
 • Ook in omliggende zones als Hulpverleningszone Fluvia: 421 interventies sinds de start van de provinciale fase (9 november)
 • Hulpverleningszone Zone 1 West-Vlaanderen: 259 interventies 
 • Brandweerzone Midwest: 411 interventies 
Oost-Vlaanderen
 • Brandweerzone Centrum: 110 interventies naar aanleiding van de wateroverlast 
 • Brandweer Vlaamse Ardennen: 184 interventies 
Algemene cijfers
 • 120 000 zandzakjes gevuld voor de bevolking en aanvulling strategische stock.
 • meer dan 120 zware pompen werden ingezet 
Samenwerking

Er werden veel middelen aangeboden en op standby gehouden door de andere zones ter ondersteuning:

 • Brandweer Zone Antwerpen en Brandweerzone Rivierenland:  30-tal manschappen en materiaal voor het oppervlaktereddingsteam.
 • Drie zandzakvulmachines + kniklader ter plaatse gestuurd naar het militair kamp te Lombardsijde (Vanuit Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, Brandweerzone Vlaams-Brabant West, Brandweerzone Rivierenland)
 • Hulpverleningszone Taxandria, Brandweerzone Rivierenland, Brandweerzone Vlaams-Brabant West, Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, Hulpverleningszone Waasland, Brandweerzone Midwest, Hulpverleningszone Noord-Limburg, Brandweer zone Kempen, Brandweerzone Oost-Limburg, Brandweer Vlaamse Ardennen, Brandweer Zone Rand: deze zones hebben manschappen gestuurd tijdens de meest kritieke dagen van de wateroverlast. Zij stonden samen met lokale ploegen van Brandweer Westhoek voornamelijk in voor  de productie van zandzakjes. Deze logistieke ondersteuning werd gecoördineerd vanuit Netwerk Brandweer, zodat de getroffen zones en omliggende zones enigszins ontlast werden en zich konden focussen op de interventies binnen het rampgebied.