20 hulpverleningszones
03/04/2024 om 16:46

Activiteitenverslag 2023

share-square share-square share-square share-square

Netwerk Brandweer, de overkoepelende organisatie van de 20 Vlaamse hulpverleningszones en VVSG, stelt met trots haar activiteitenverslag voor het jaar 2023 voor. Dit verslag werpt een licht op een succesvol en dynamisch jaar waarin samenwerking tussen de zones opnieuw centraal stond.

Het afgelopen jaar was een periode waarin de verschillende netwerken onder de vleugels van Netwerk Brandweer, elk met hun eigen specialiteiten zoals operaties, communicatie en welzijn op het werk, opnieuw uitblonken door kennis te delen en gezamenlijke initiatieven te ontplooien. Deze collectieve inspanningen hebben de brandweer in Vlaanderen verder versterkt en geoptimaliseerd. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan gemeenschappelijke campagnes rond CO-vergiftiging, of een samenwerking rond de aanpak van bosbranden in ons land.

Voorzitter Vera Celis benadrukt het belang van bovenzonale samenwerking en haar impact op de efficiëntie van de brandweer: "Het is indrukwekkend wat we kunnen bereiken met bovenzonale samenwerking. Op verschillende niveaus zien we dat de intense samenwerking tussen de zones een enorme meerwaarde biedt. Netwerk Brandweer zet sterk in op beleidsmaatregelen om de brandweer hoog op de agenda te houden."

Activiteitenverslag 2023