20 hulpverleningszones
Workshop in de kijker
08/06/2024 om 16:40

Brandweer België: Workshop verschillende domeinen

share-square share-square share-square share-square

Eind vorig jaar werd de vertegenwoordiging van de 34 hulpverleningszones en Brandweer Brussel op nationaal
niveau wettelijk vastgelegd met de oprichting van het Nationaal Orgaan voor de Hulpverleningszones.
Dit “Brandweerorgaan” - later omgedoopt tot “Brandweer België” - bundelt de expertise en kennis van het veld
om, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken, de minister te adviseren over het huidige én toekomstige
brandweerbeleid.

Hierdoor kan de brandweer met één stem spreken en gezamenlijk zaken aanpakken op nationaal niveau.
We lichten toe welke weg we tot nu toe afgelegd hebben en waar we de komende tijd aan gaan werken.
We zoomen in op de 8 domeinen (prioritaire thema’s) waarop Brandweer België zich in de komende tijd zal focussen.

Workshops

Tijdens het brandweercongres nodigen wij u uit om deel te nemen aan vier boeiende workshops. Elk
van deze sessies biedt een diepgaande blik op verschillende kerngebieden namelijk HR, VTO, Logistiek, en OPS.
Tijdens deze workshops zullendeze domeinen worden toegelicht en gaan we aan de slag met jullie rond een aantal
thema’s en dilemma’s. We willen jullie een aantal vraagstukken voorleggen en vooral voeling krijgen over hoe dit
thema leeft binnen de brandweer.

Plenair gedeelte

Vrijdag 6 september 2024, 09:00 - 10:30
Zaterdag 7 september 2024, 09:00 - 10:30
Brandweer België

Brandweer België zal toelichten welke weg ze tot nu toe afgelegd hebben en waar het orgaan de komende tijd aan zal werken. Ze zoomen in op de 8 domeinen (prioritaire thema’s) waarop Brandweer België zich in de komende tijd zal focussen.

Workshops

Workshop Domein HR - Vrijdagvoormiddag
Domein HR

Moderator: Kapt. Dries Van de Winkel

Deze workshop biedt een diepgaande blik op het HR-domein binnen de brandweer, waarbij diverse thema’s en dilemma’s aan bod komen.

Workshop Domein VTO - Vrijdagnamiddag
Domein VTO

Moderator: Maj. Wannes Verhegge

Deze sessie gaat dieper in op het domein van Vorming, Training en Opleiding binnen de brandweer, met een focus op actuele uitdagingen en oplossingen.

Workshop Domein Logistiek - Zaterdagvoormiddag
Domein Logistiek

Moderator: Kapt. Dries Van de Winkel

Verken de logistieke processen die essentieel zijn voor de operationele efficiëntie van de brandweer en bespreek nieuwe benaderingen en technologieën.

Workshop Domein OPS - Zaterdagnamiddag
Domein OPS

Moderator: Kapt. Niels Bouwens

Deze workshop richt zich op operationele strategieën en de implementatie van tactische beslissingen in het veld, met een discussie over best practices en innovatieve benaderingen.