20 hulpverleningszones
27/08/2023 om 17:11

Toekomstgerichte Brandveiligheid: BPA Trainingen voor Jeugdbewegingen

share-square share-square share-square share-square

In deze workshops willen we onze collega's laten kennis maken met de opleidingspakketten die er zijn voor de jeugdverenigingen en de scholen.

Met als onderliggende boodschap dat samenwerken loont. Dat we niet allemaal het warme water moeten uitvinden maar dat we door samen te werken onze boodschap beter en krachtiger kunnen overbrengen.

Deel 1: Opleidingen voor de jeugdbewegingen.

Deze opleiding is tot stand gekomen samen met Ambrassade, het bureau voor jonge zaken. www.ambrassade.be

Waar wij als brandweer de kennis hebben en weten wat we willen vertellen kan Ambrassade ons helpen met het uitwerken van methodes om deze boodschap over te brengen aan de jongeren. 

Dit heeft geleid tot 2 opleidingen:

Brandveiligheid in jeugdlokalen: De basismodule.

Deze module richt zich tot iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij een jeugdbeweging. Met deze basisopleiding willen we elke begeleider een basisinzicht geven in het belang van brandveiligheid en hoe je er zelf aandacht voor kan hebben. We maken hen bewust van de verschillende gevaren in een jeugdlokaal, de betekenis van de pictogrammen en wat men moet doen als het fout gaat.

Geen saaie PowerPoint presentatie maar een actieve aanpak waarbij we de jongeren met verschillende werkvormen proberen mee te nemen in ons verhaal.

De vervolgopleiding is bedoeld voor iedereen verantwoordelijk voor de brandveiligheid in hun lokaal.

Vanuit de vaststelling dat, afhankelijk van het gebruik van het lokaal, andere regelgeving van toepassing is leren we hen hoe er een evacuatieplan kan opgesteld worden, wat compartimentering betekend, welke blusmiddelen er zijn, wanneer je welke controles moet uitvoeren, ...

Ook hier zochten we naar methodes om dit op een originele manier over te brengen. Zo is er, naar een idee van Brandweer Gent, een detectivespel uitgewerkt.

Als werkinstrument brengen we de checklist brandveiligheid opnieuw onder de aandacht

https://www.jeugdlokalen.be/thema/brandveiligheid/instrumenten-om-aan-brandveiligheid-te-werken/checklist-brandveiligheid

 

Deel 2: Brandveiligheid in het onderwijs

Kleuterscholen: Brandweer Zone Rand ontwikkelde een Kleuterbolderkar met hierin allerlei materialen die een kleuterleidster of leider ondersteunen bij het uitwerken van een projectweek rond de veiligheid.

Als opleidingspakket is er vertrokken van het pakket wat ontworpen is door Stichting Brandwonden in samenwerking met Brandweer Antwerpen aangevuld met andere materialen

Lagere scholen

Het scholenproject VUUR van hulpverleningszone Waasland loopt als een trein.

Het initiatief van zone Waasland kreeg enkele jaren geleden een upgrade waarbij er werd samengewerkt met  enkele andere zones. Het resultaat is een opleidingspakket wat al door verschillende zones verdeeld wordt aan de scholen.

BeFireSafee@School

Een opleidingspakket voor middelbare scholen ontwikkeld in een Europees project waarbij Zone Centrum Vlaanderen en België vertegenwoordigde.

Een project met héél wat potentieel waarbij we partners zoeken om de lessen meer af te stemmen op het Vlaamse onderwijslandschap.

ter info: Wegens tijdsgebrek is het mogelijk dat deel twee niet zal behandeld worden.