20 hulpverleningszones

Hoe inschrijven?

 Je mag zelf kiezen wanneer en in welk opleidingscentrum je je inschrijft. Dat moet niet in je eigen buurt of provincie zijn, en je kan nadien bij eender welk brandweerkorps solliciteren. Hou er wel rekening mee dat de proeven niet volgens een vast ritme georganiseerd worden. Soms kom je sneller aan de beurt als je je inschrijft bij het opleidingscentrum van een andere provincie.
 
Om in te schrijven voor de geschiktheidsproeven en een Federaal Geschiktheidsattest te behalen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
Belg of EU-burger zijn.
Meerderjarig zijn (+18).
Over een rijbewijs B beschikken.
Een medisch attest kunnen voorleggen dat zegt dat je in staat bent om de fysieke proeven af te leggen.
Voor het FGA op niveau van kapitein moet je over een masterdiploma beschikken, voor het FGA op niveau van sergeant over een bachelordiploma. 
Een uittreksel uit het strafregister voorleggen.