20 hulpverleningszones

Veel gestelde vragen

Heb je vragen? 
We vatten hier alles samen.

Werken bij de brandweer

Als vrijwilliger krijg je geen loon maar een vergoeding die afhangt van je graad. 
Voor de berekening van deze vergoeding worden meegeteld: de wachtdiensten in de kazerne, de interventies, de preventie, administratieve of logistieke taken, oefeningen en opleidingen.