20 hulpverleningszones
Workshop in de kijker
08/06/2024 om 20:49

Ontdek de Impact van Klimaatverandering en de Kracht van Burgerparticipatie in Weermonitoring

share-square share-square share-square share-square

Deze workshop is een unieke kans om dieper in te gaan op de invloed van klimaatverandering in België en de innovatieve benaderingen van weermonitoring en crisisrespons. Deze sessies, geleid door wetenschappers Bert Vanschaeybroeck en Maarten Reyniers, zullen u voorzien van essentiële inzichten in hoe klimaatverandering het weer in België beïnvloedt en hoe burgerparticipatie via de KMI-app bijdraagt aan betere weervoorspellingen en effectievere crisismanagement. Deelnemers zullen leren over de huidige trends in klimaatopwarming, de verhoogde frequentie van weersextremen, en hoe burgers direct kunnen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en responsiviteit tijdens weercrises.

Klimaatverandering in België

Klimaatopwarming is een feit en opwarming zal zich doorzetten. Dit is niet alleen merkbaar op globale schaal maar
ook in België zien we dat weersextremen meer voorkomen. Welke rol speelt klimaatverandering vandaag al en waar
kunnen we ons de komende decennia aan verwachten?

Verbeterde weermonitoring en crisisrespons door burgerwaarnemingen via de KMI-app.

Het HARVEST-project heeft als doel weermonitoring en crisisrespons te verbeteren door middel van
burgerparticipatie in meteorologische waarnemingen. Burgers kunnen hun eigen weerwaarnemingen, waaronder
potentieel gevaarlijke zoals mist, overstroming, onweer, hagel en sneeuw, insturen via de KMI-app.
Daarbij kan men ook een foto toevoegen. Door gebruik te maken van deze burgerwaarnemingen kan het KMI de
nauwkeurigheid van weersvoorspellingen verbeteren, preciezere lokale waarschuwingen uitgeven en real-time
informatie over overstromingen of gevaarlijke wegsituaties verstrekken aan de bevoegde autoriteiten.
Het project benadrukt het belang van burgerbetrokkenheid bij het verbeteren van de veiligheid bij extreme
weersomstandigheden.nkunnen we ons de komende decennia aan verwachten?

Workshop: Klimaatverandering in België

Bert Vanschaeybroeck
Wetenschapper klimaatmodellering

Bert Vanschaeybroeck is een expert in klimaatmodellering, gespecialiseerd in het onderzoeken van de effecten van klimaatopwarming in België. Zijn werk helpt om het begrip van weersextremen en hun toenemende frequentie te verdiepen.

Maarten Reyniers
Wetenschapper radar, nowcasting en crowdsourcing

Maarten Reyniers werkt aan projecten die de weermonitoring en crisisrespons door middel van crowdsourcing verbeteren. Zijn inspanningen met de KMI-app betrekken burgers actief bij het rapporteren van weeromstandigheden, wat bijdraagt aan nauwkeurigere weersvoorspellingen en crisismeldingen.

Vrijdag 6 september 2024
Workshop Overzicht

Deze workshop brengt twee vooraanstaande wetenschappers samen die hun expertise delen over de impact van klimaatverandering in België en de rol van burgers bij het verbeteren van weervoorspellingen en crisismanagement.

  • Bert Vanschaeybroeck: "Klimaatverandering in België" - Klimaatopwarming is een feit. Welke invloed heeft dit lokaal en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?
  • Maarten Reyniers: "Verbeterde weermonitoring en crisisrespons door burgerwaarnemingen via de KMI-app" - Hoe burgerparticipatie helpt bij het verfijnen van reacties op extreme weersituaties.

Tijd: 10:30 - 12:00